Kunst & CultuurOnderwijs Ooststellingwerf

Sipko begon zijn muzikale loopbaan bij Brassband Hosannah uit leeuwarden. Hier heeft hij ook zijn eerste muzieklessen gekregen. In 1982 is Sipko gaan studeren aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden. In 1988 is hij afgestudeerd aan het Conservatorium van Leeuwarden. Daarna heeft Sipko op verschillende plaatsen lesgegeven en gedirigeerd. Momenteel is hij als dirigent verbonden aan de fanfare Crescendo uit Idskenhuizen en de Oldemarkter Fanfare. Naast koperdocent bij Kunst & COO is hij ook als docent werkzaam bij muziekschool het Toanhûs in Joure. Behalve het geven van individuele lessen en groepslessen doet Sipko ook veel schoolprojecten om de jeugd voor de blaasmuziek te enthousiasmeren. Zijn motto is: vanuit een goede sfeer en passie werken aan een hoger muzikaal niveau.